Poprzedni temat «» Następny temat
Budżet Obywatelski w Piekarach
Autor Wiadomość
Gizela 


Wiek: 33
Posty: 174
Skąd: Szarlej
Wysłany: 2014-02-16, 13:49   Budżet Obywatelski w Piekarach

Coraz bliżej wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Uważacie, że to dobry pomysł?

UM Piekary Śląskie napisał/a:
Budżet obywatelski – zapraszamy do zgłaszania uwag
Poniżej publikujemy roboczy tekst uchwały o realizacji budżetu obywatelskiego w Piekarach Śląskich. Zwracamy uwagę na fakt, że tekst jest wersją roboczą, zawierającą jednak zapisy określające podstawowe kwestie, związane z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich uwag.

Nad ostatecznym kształtem uchwały radni Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta pracować będą na kolejnym swoim posiedzeniu (24. lutego). Do tego czasu prosimy Państwa o przysyłanie uwag i sugestii, dotyczące konkretnych, proponowanych w roboczym tekście uchwały, rozwiązań. Czekamy na każdą Państwa uwagę, prosimy jednak, żeby zawierała ona krótkie merytoryczne uzasadnienie.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na podział miasta na okręgi oraz sposób finansowanie zgłaszanych przez mieszkańców projektów. Proponujemy dwie wersje podziału miasta – jedna z nich (załącznik A) przewiduje połączenie w jeden okręg Osiedla Wieczorka i Józefki oraz Brzozowic, Kamienia i Osiedla Powstańców. Druga (załącznik B) jako osobne okręgi traktuje Osiedle Wieczorka i Józefę oraz – jako jeden okręg – Brzozowice-Kamień i Osiedle Powstańców.

Przypadająca na poszczególne okręgi kwota składa się z dwóch składników: stałego (który wynosił będzie 50 tys. zł na każdy okręg) oraz zmiennego, uzależnionego od liczby mieszkańców danego okręgu.

Wszystkie sugestie można przekazywać drogą elektroniczną, na adres Zespołu Prasowego Urzędu Miasta: zp@piekary.pl

http://piekary.pl/pl/10/1392048621/2
 
 
obserwator23 
Jerzy KozeraPosty: 358
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-02-16, 16:50   

„Jest dziesięć, a może piętnaście możliwości manipulowania budżetem partycypacyjnym. Gdybyśmy byli zmuszeni to byśmy z tego skorzystali, albo wymyślilibyśmy nowe sposoby” wypowiedź radnego T.Ciska opublikowana w Przeglądzie Piekarskim w związku z debatą „Miasto w działaniu” 7 marca 2013 Andaluzja

Wypowiedź nad, którą należy się głęboko zastanowić zwłaszcza czytając projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego w Piekarach Śl.
Dla mało wtajemniczonych pozornie wygląda, że wszystko jest w porządku...ale...pozory mylą
Można wymyślić nowe sposoby....tylko ciekawe na co??? ;)

Budżet obywatelski to nic nowego, należy brać wzorce od najlepszych i mających wieloletnie doświadczenie. W Polsce największe doświadczenie ma Sopot, gdzie BO funkcjonuje od 2011 roku. Zachęcam do zapoznania się z tematem czytając "Budżet obywatelski w pigułce" (temat poniżej) :)
_________________
OBSERwator23- JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
P Śl 


Posty: 582
Skąd: MHN
Wysłany: 2014-02-16, 19:30   

Kolejna maskarada, tym razem się ludzie nabrać nie dadzą.
 
 
MephiR Wiek: 31
Posty: 415
Skąd: Bytom
Wysłany: 2014-02-17, 12:55   

Budżet obywatelski to fajna sprawa, ale chyba każdy przyzna, że nie jest to rewolucja w relacjach władza - obywatele. Taką byłaby inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i rady dzielnic.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono w Bytomiu budżet obywatelski. Zgłoszono ok. 200 projektów. Ciekaw jestem jakie będą tego efekty...
_________________
Blog o Bytomiu
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-02-26, 10:34   

Na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów omawiano projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Przekazałem Komisji 12 uwag, oto kilka z nich.
Ciekaw jest co sądzą na ten temat inni mieszkańcy.
1.Uwaga: Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego powinni mieć mieszkańcy od 16 roku życia.
Uzasadnienie: Wiele miast stosuje właśnie taki próg wiekowy. Młodzi ludzie również są mieszkańcami naszego miasta i nie powinni być wykluczani. Co więcej, powinni być traktowani na równi z pozostałymi uczestnikami BP. Skoro w naszym mieście zaufano młodym mieszkańcom tworząc Młodzieżową Radę Miasta, dzięki której mogą poznać zasady funkcjonowania miasta i samorządu, niewłaściwym jest wprowadzanie tego typu ograniczenia.
2.Uwaga: Mieszkaniec powinien mieć możliwość głosowania za dowolnym projektem, z dowolnej dzielnicy, niekoniecznie tylko tam, gdzie zamieszkuje. Sprzeczne z prawem jest wprowadzenie kryterium zameldowania.(ustawa o samorządzie gminnym )
Uzasadnienie: Miasto jest naszym wspólnym dobrem, budżet powinien łączyć, a nie dzielić. Każdy mieszkaniec powinien mieć swobodę wyboru i możliwość poparcia dowolnego projektu np. projektu z Piekar czy Szarleja, jeżeli projekt ten wnosi coś dla całej społeczności, polepsza funkcjonalność, estetykę centralnych dzielnic, wpływa na wizerunek miasta jako całości.
3.Uwaga: W skład Zespołu Weryfikacyjnego powinni wejść również radni oraz przedstawiciele mieszkańców
Uzasadnienie: Partycypacyjny, czyli obywatelski, czyli nasz, mieszkańców. Niezrozumiałe jest więc pozbawienie prawa przedstawicieli mieszkańców udziału w pracach Zespołu Weryfikacyjnego.
Ważną cechą BP jest włączenie mieszkańców do współdecydowania na każdym etapie oraz traktowanie uczestników BP jako równych partnerów, a nie uprzywilejowanie niektórych grup (np. urzędników).
4.Uwaga: Znacznie lepszą metodą głosowania niż stawianie krzyżyka, która jest najprostszą metodą mającą jednak wiele wad, jest metoda preferencyjna, polegająca na przyznaniu oceny, punktów, np. w skali od 0 do 5 i policzenie średniej dla każdego projektu.
Uzasadnienie: Dobór odpowiedniej metody głosowania ma istotny wpływ na sam wynik końcowy. Metoda preferencyjna polegająca na przyznaniu punktów, oceny zgłoszonym projektom pozwala mieszkańcowi wybrać według niego najważniejszy projekt (5 pkt), projekt do realizacji w drugiej kolejności (4 pkt), projekt możliwy do realizacji (3 pkt.) oraz zaznaczenie projektów wykluczonych (poniżej 3 pkt). Stosując tą metodę może się okazać, iż do zaakceptowania przez mieszkańców (płaszczyzna porozumienia) może być projekt otrzymujący 4 lub 3 pkt, ale mający najwyższą średnią. W tym wypadku mamy do czynienia nie „z rządami większości”, a „ z rządami wszystkich” czyli osiągnięto konsensus, co jest podstawą BO.
5.Uwaga: Mieszkaniec, zamiast popierać jeden projekt, powinien mieć możliwość dokonania rankingu projektów
pod względem ważności
Uzasadnienie: Kluczową cechą BO jest dialog i porozumienie, co oznacza, że nie należy narzucać woli większości, a preferować punkty styczne. Mieszkaniec A wybiera projekt nr 1, mieszkaniec B projekt nr 2, co oznacza brak porozumienia. Mając możliwość jako drugi do zaakceptowania oddać głos na projekt 3, znajdujemy wspólną płaszczyznę porozumienia, czym zażegnujemy konflikt.
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-03-11, 08:51   

Komisja Budżetu i Finansów – dyskusja nad budżetem obywatelskim

Na wstępie zapytałem, czy przygotowanie projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego było konsultowane z jakimiś fachowcami, osobami, które zajmują się partycypacją i budżetami obywatelskimi.
A.Madaliński odpowiedział: „tak” i powołał się na debatę „Miasto w działaniu”, w której uczestniczył Paweł Kubicki (UJ Kraków) oraz Jarosław Makowski (Instytut Obywatelski). „Opieraliśmy się na podręczniku wprowadzania budżetu obywatelskiego opracowanym przez J.Makowskiego”.

Opracowanie „Budżet partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi” rozdawane było na spotkaniach z mieszkańcami. Każdy, kto takowe opracowanie miał w ręce mógł zauważyć, że jego autorem jest Wojciech Kębłowski, a nie Jarosław Makowski.
Swoje uwagi i opinię do piekarskiego projektu uchwały opracowywałem właśnie, między innymi, na podstawie tego wydawnictwa.
Gdyby autorzy piekarskiego projektu uchwały zastosowali się do „podręcznika” na który się powoływali, większość moich uwag byłaby niepotrzebna. W opracowaniu tym napisano jak wprowadzać budżet partycypacyjny oraz jakie są jego wartości i cechy.
Zwróciłem uwagę, cytując odpowiedni fragment, że budżet partycypacyjny powinien pozwalać mieszkańcom nie tylko decydować na poziomie osiedli i dzielnic, ale też o ogólnomiejskich priorytetach, mających wpływ na rozwój całego miasta. W tej kwestii, jak i w innych, polemizował ze mną Marcin Gaweł, który jest współautorem projektu uchwały.
Moja propozycja, aby także mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat mogli składać projekty do BO, jak ma to miejsce w Dabrowie Górniczej, na którą zresztą powoływał się A.Madaliński, przepadła między innymi głosami radnych: T.Ciska, J.Krauzy, J.Kieroka i uwaga Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta G.Adamczyka. Gdyby chociaż zechcieli uzasadnić swoje stanowisko...
Pragnę podkreślić, że godną uznania była postawa Przewodniczącego Komisji Budzetu i Finansów T.Ciska, który w pełni umożliwił mi przedstawienie uwag i wniosków, dzięki czemu mogliśmy rzeczowo podyskutować.
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
MephiR Wiek: 31
Posty: 415
Skąd: Bytom
Wysłany: 2014-03-26, 00:00   

Na najbliższej sesji odbędzie się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z projektem uchwały pełnoletni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły po uzbieraniu 15 podpisów. Informacja o terminie składania propozycji musi zostać podana co najmniej 14 dni wcześniej. Następnie do maksymalnie 60 dni UM musi zweryfikować zgłoszone projekty pod kątem prawdopodobieństwa ich realizacji, po czym konsultacje wejdą w fazę Prezentacji Projektów, w trakcie której wnioskodawcy mogą się rozmyślić i wycofać swoje koncepcje. Później odbędzie się głosowanie we wskazanych przez prezydenta punktach. Potrwa ono nie krócej niż 9 dni. Wówczas mieszkańcy będą mogli poprzeć maksymalnie trzy projekty, ale tylko jeden raz. Oddanie kilku głosów będzie wiązało się z ich unieważnieniem.

W Bytomiu Budżet Obywatelski cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłoszono do niego przeszło setkę projektów i zaledwie przez tydzień oddano ok. 20 tys. głosów. Trzeba jednak przyznać, że miasto chyba pierwszy raz w swojej historii przeprowadziło tak szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Do skrzynek trafiły specjalne gazetki z informacjami, rozwieszono bilboardy, stworzono osobny dział na stronie UM i zamieszczono reklamy w gazetach.
_________________
Blog o Bytomiu
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-03-26, 10:23   

Budżet obywatelski to ostatnio hasło na czasie, zwłaszcza w roku wyborczym. Wiele gmin na szybko przygotowuje regulaminy, zasady, uchwały, co nie jest dobrym rozwiązaniem.
Potwierdza to zarówno Instytut Obywatelski jak i Fundacja im. Batorego.Proces wprowadzenia BO wymaga dobrego przygotowania, przy jak najszerszym współudziale mieszkańców, co w przyszłości procentuje. Nie wiem dokładnie jak to przebiegało w przypadku Bytomia, zapoznałem się jedynie z uchwałą. U nas konsultacje społeczne w sprawie BO trwały wyjątkowo krótko i wzięła w nich udział jedna osoba fizyczna czyli ja. :)
To mnie martwi :( i nie napawa optymizmem. Mam nadzieję, że z czasem zdecydowana większość mieszkańców zaangażuje się czynnie w ten proces. Mieszkam w Piekarach, a mimo to dotarły do mnie ulotki w sprawie BO w Bytomiu, co świadczy o dobrze przeprowadzonej kampanii informacyjnej. Podobnej życzyłbym sobie w naszym mieście.
Jak na razie efekt informacyjny w Piekarach jest mizerny, ale zawsze wszystko może ulec poprawie na lepsze. :)
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
olowpb 


Posty: 56
Skąd: z Bytomia
Wysłany: 2014-03-26, 14:40   

Wątpię aby Piekary chciały wyciągać wnioski z tego jak procedura BO była przeprowadzana w Bytomiu i co ewentualnie należałoby poprawić.
W Bytomiu dużo niejasności było na etapie wyboru projektów do głosowania. Czy w Piekarach będzie podobnie to się okaże. Oby jednak nie.
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-11-04, 21:53   Podziękowanie dla mieszkańców Kozłowej Góry_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
marekwisniewski 


Posty: 2
Skąd: nysa
Wysłany: 2015-11-05, 11:45   

Z tymi koszami na odpady zielone to bardzo dobry pomysł. Szczególnie teraz na jesieni gdy jest dużo liści i nie ma gdzie ich wyrzucać, u mnie zebrało się kilka worków.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


  Facebook

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Theme by: PatrykSpec | bilety lotnicze | bilety autokarowe | kino Bytom


Wszelkie Prawa Zastrzeżone, (c) Zeld Strona Główna | Pomoc