Poprzedni temat «» Następny temat
Nasze miasto - Wspólne sprawy
Autor Wiadomość
georg111 


Posty: 477
Skąd: Piekary Wielkie
Wysłany: 2014-10-05, 13:09   

Widocznie żyjemy w innych światach bo ja tam nic nie widzę.
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
  Wysłany: 2014-10-07, 10:31   Ciekawe fakty w sprawie budżetu partycypacyjnego

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 maja 2014 stwierdził nieważność uchwały nr XXXVIII/522/14 rady Miasta Piekary Śl. w części określonej w § 6 ust. 1, § 6 ust. 3, § 14 ust. 4 załącznika do uchwały jako niezgodnej z art.5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Owe paragrafy ograniczały mieszkańcom poniżej 18go roku życia możliwość wzięcia udziału w procesie budżetu partycypacyjnego. Wojewoda stwierdził: „Uchwała wyżej wskazanymi regulacjami istotnie naruszyła prawo oraz stanowi modyfikację przepisu ustawowego”. Jednym słowem, ani Rada Miasta, ani Prezydent nie posiadają kompetencji do odmiennej regulacji zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda przypomina Radzie i Prezydentowi , iż powinni działać na podstawie i w granicach prawa, a ich działania muszą być poparte wyraźną normą kompetencyjną. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności.
Efekt – Prezydent jednak dopuścił, aby niepełnoletni wzięli udział w budżecie partycypacyjnym wydał jednak zarządzenie nakazujące niepełnoletnim uzyskanie zgody opiekuna prawnego.
Cdn…
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2014-10-14, 20:24   Ciekawe fakty w sprawie budżetu partycypacyjnego cz.2

Jak już kilka dni wcześniej pisałem, po wydanym przez Wojewodę rozstrzygnięciu nadzorczym dopuszczono niepełnoletnich do udziału w budżecie partycypacyjnym. Na stronie UM w zakładce Budżet Obywatelski aktualnie czytamy: „Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Niemniej jednak niepełnoletni mieszkańcy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w piekarskim Budżecie Obywatelskim.”
Zapytałem pana Marcina Gawła, głównego koordynatora piekarskiego BO, na jakiej podstawie prawnej niepełnoletni mieszkańcy muszą się legitymować zgodą opiekuna prawnego. W odpowiedzi usłyszałem, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta. Faktycznie, Prezydent S.Korfanty 20 maja 2014 wydał zarządzenie z załącznikami nr ORo.0050.332.2014, z którego dowiadujemy się, iż do wzięcia udziału w projekcie BO małoletni musi przedstawić zgodę opiekuna prawnego. Zapytałem więc: „A na jakiej podstawie prawnej Prezydent wydał to zarządzenie?” - niestety żadnej konkretnej odpowiedzi mi do tej pory nie udzielono.
I tu właśnie chyba leży pies pogrzebany. Czyżbym zadał niewygodne pytanie?
To może sam na nie odpowiem tak: Wojewoda Śląski 25 lipca 2014 r. wydał kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze NR.NPII.4131.1.286.2014 dotyczące piekarskiego BO.
Czytamy w nim: „Prezydent, wydając przedmiotowe zarządzenie wykroczył poza swoje uprawnienia. Żaden przepis prawa nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do wypowiadania się w kwestii dot. oświadczeń woli osoby małoletniej przy konsultacjach społecznych. Wobec powyższego zdaniem organu nadzoru należy uznać, iż regulacją zawartą w § 4 ust. 3 zarządzenia Prezydent Miasta Piekary Śląskie wykroczył poza zakres swoich uprawnień a tym samym została ona wydana bez podstawy prawnej, co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji RP. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać iż zarządzenie Nr OrO.0050.332.2014 Prezydent Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyznaczania Punktów Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego oraz ustalania terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów zostało wydane z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stanowi przesłankę do orzeczenia o jego nieważności w wyżej wskazanym zakresie.”
Tu nasuwają się kolejne pytania:
Dlaczego rozstrzygnięcia nie zamieszczono w BIP?
Dlaczego mimo rozstrzygnięcia Wojewody, zarządzenie w zaskarżonym punkcie nadal obowiązuje?

Co więcej, 18 września 2014 r. Prezydent S.Korfany wydał kolejne zarządzenie z załącznikami
Nr Oro.0050.567.2014 gdzie ponownie czytamy o konieczności przedstawienia zgody opiekuna prawnego w przypadku wzięcia udziału w głosowaniu osoby niepełnoletniej.
Wojewoda jednoznacznie stwierdził, iż Prezydent nie ma uprawnień do wydawania zarządzeń w których wymaga się wobec niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego. Prezydent jednak konsekwentnie robi to co sam uważa za stosowne, a ja pytam: Czy tylko mieszkańcy Piekar Śl. mają obowiązek przestrzegania prawa, czy zasada ta powinna dotyczyć również Prezydenta? Na jednym ze spotkań w czasie prezentacji projektów do BO S.Korfanty stwierdził, że należy mieć zaufanie do mieszkańców, ale czy mieszkańcy mogą w tej sytuacji mieć zaufanie do Prezydenta?
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2015-01-04, 19:44   Ciekawe fakty w sprawie budżetu partycypacyjnego cz.3

Wyniki wyboru projektów do budżetu obywatelskiego, które mają zostać zrealizowane w 2015 r., znamy już od wielu tygodni. Przy tworzeniu uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego zrobiono wiele błędów. Ktoś powie, że tylko ten nie robi błędów, kto nic nie robi. Jednak w tym wypadku nie do końca tak było. Przypomnę, iż Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 maja 2014 stwierdził nieważność uchwały nr XXXVIII/522/14 rady Miasta Piekary Śl. w części określonej
w § 6 ust. 1, § 6 ust. 3, § 14 ust. 4 załącznika do uchwały jako niezgodnej z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Owe paragrafy ograniczały mieszkańcom poniżej 18-go roku życia możliwość wzięcia udziału w procesie budżetu partycypacyjnego, gdyż ówczesny Prezydent, S.Korfanty, uparcie i konsekwentnie tworzył własne rozwiązania prawne, sprzeczne z Konstytucją. W konsekwencji tego Wojewoda Śląski wydał kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze dnia 25 lipca 2014 NR.NPII.4131.1.286.2014 dotyczące piekarskiego BO. Czytamy w nim: „Prezydent, wydając przedmiotowe zarządzenie wykroczył poza swoje uprawnienia. Żaden przepis prawa nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do wypowiadania się w kwestii dot. oświadczeń woli osoby małoletniej przy konsultacjach społecznych. Wobec powyższego zdaniem organu nadzoru należy uznać, iż regulacją zawartą w § 4 ust. 3 zarządzenia Prezydent Miasta Piekary Śląskie wykroczył poza zakres swoich uprawnień a tym samym została ona wydana bez podstawy prawnej, co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji RP”. Czy Prezydent wyciągnął wnioski z tego co napisał mu Wojewoda? Zdecydowanie nie! Otóż 18 września 2014 wydał kolejne zarządzenie Nr ORo.0050.567.2014 dokładnie powielające te same błędy. Chyba Prezydent nie przejmował się tym co pisał Wojewoda, o czym może świadczyć jego odpowiedź na spotkaniu w Kozłowej Górze. Na moje pytanie: „Dlaczego nie przestrzega pan prawa i nie stosuje się do rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody?” Pan Korfanty odpowiedział, że wojewoda się pomylił. Ignorancja prawna czy buta? A może jedno i drugie?
Jestem w posiadaniu kolejnego, całkiem świeżego, rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dn.23 grudnia 2014 NR NPII.4131.1.448.2014, które to stwierdza nieważność zarządzenia Prezydenta Nr ORo.0050.567.2014 w części § 2 pkt 2 jako niezgodnego z art. 7 Konstytucji RP i uznaje, że wykroczył poza swoje uprawnienia. Zarządzenie to dotyczyło konieczności dołączenia pisemnej zgody opiekuna prawnego osoby małoletniej biorącej udział w głosowaniu nad projektami do BO. Po raz trzeci Wojewoda zwrócił w tej samej sprawie uwagę Prezydentowi S.Korfantemu, że wykracza poza swoje uprawnienia i wydaje zarządzenia sprzeczne z Konstytucją RP. No niestety, mimo, że już od dawna wiedziano o błędzie, konsekwentnie i uparcie go powielano. Oczywiście pamiętam jak S.Korfanty na sesji RM, przypominał, że jest konsekwentny w swoim działaniu. Pytanie, czy o takie konsekwentne działanie chodzi i czy do takiej osoby mieszkańcy, jak i radni, mogą mieć zaufanie? Czy osoba, która kolejny, nie pierwszy już raz, nie stosuje się do zapisów w ustawach i Konstytucji może stanowić prawo miejscowe? Właśnie z tego powodu zupełnie nie rozumiem tych radnych, którzy głosowali za kandydaturą S.Korfantego na w-ce przewodniczącego rady miasta. Ostatnio bubel prawny jaki stworzył były prezydent zauważył obecny Przewodniczący RM P.Buchwald. Błąd ten dotyczył Statutu uchwalonego wiosną 2014.
W sprawie niezgodności z prawem powyższego zarządzenia rozmawiałem z Marcinem Gawłem. Uparcie podtrzymywał stanowisko prezydenta, jednocześnie nie potrafiąc podać podstawy prawnej takiego zapisu, co jest konieczne przy tworzeniu uchwał i zarządzeń.
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2015-01-08, 21:12   Krótka relacja z obrad Komisji Rady Miasta

Wybrano już przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Przewodniczący – Dariusz Iskanin (PiS)
W-ce – Tomasz Flodrowski (OKR)

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodniczący – Łukasz Ściebiorowski (OKR)
W-ce – Piotr Papaja (PiS)

Komisja Społeczna – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący – Krzysztof Seweryn (PiS)
W-ce – Stanisław Plajzner (OKR)

Komisja Przedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy
Przewodniczący – Tomasz Flodrowski (OKR)
W-ce – Grzegorz Zorychta (PiS)

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Adrian Szastok (NP.)
W-ce – Dariusz Iskanin (PiS)
Sekretarz – Maciej Czempiel (OKR)

Założenia budżetu na 2015 przedstawione przez Skarbnika I.Dzięcioła (przypomnę iż budżet układał poprzedni prezydent S.Korfanty).
Planowane dochody – 199 443 579 zł
Planowane wydatki – 231 138 617 zł
Deficyt – 31 695 038 zł
Planowane wydatki na:
- kulturę fizyczną – 3 611 442 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4 896 933 zł
- oświatę i wychowanie – 62 976 122 zł
- transport i łączność – 24 236 190 zł
- gospodarkę mieszkaniową – 3 654 663 zł w tym na inwestycje 100 000 zł
- działalność usługową – 750 525 zł
- informatykę 35 821 zł
Planowane zadłużenie miasta na koniec 2015 roku – 67 mln zł

Na zakończenie dwie sprawy warte podkreślenia:
1.Radny Wieczorek zapytał, czy w budżecie na 2015 rok przeznaczone są fundusze na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 15, zgodnie ze zgłoszonym przez niego wnioskiem?
Skarbnik poinformował, iż zadania tego nie ma w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025, jak również w budżecie na 2015 r.
2.Przewodniczący Komisji Ł.Ściebiorowski przypomniał, iż 5 września 2014r. wpłynęło do ówczesnego Przewodniczącego RM pismo ZNP o waloryzację i podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół. W związku z tym pismem ZEFO przygotował symulację kosztów ewentualnych podwyżek w dwóch wariantach: I wariant zakłada konieczność pozyskania kwoty 660 tys. w skali roku, II wariant – 1 mln 140 tys. Naczelnik Kapica stwierdził: „Z tego co wiem, takie ruchy płacowe nie były przewidziane na rok 2015. Pytanie czy nas stać i skąd wziąć pieniądze?”
Skarbnik Miasta potwierdził, że w budżecie na 2015 roku nie były przewidziane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
Ostatnio zmieniony przez JerzyKozera 2015-01-12, 18:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
oleksy 


Posty: 0
Skąd: Piekary
Wysłany: 2015-01-09, 15:13   

Ale bieda. naobiecywali i dupa
 
 
JerzyKozera Posty: 35
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2015-01-09, 22:14   

Złe jest to, że odchodzący prezydent przygotowuje uchwałę budżetową nowemu prezydentowi.
Po drugie urzędnicy powinni ponosić wreszcie konsekwencje finansowe i nie tylko za swoje błędne decyzje.
_________________
OBSERwator23 - JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
P Śl 


Posty: 582
Skąd: MHN
Wysłany: 2015-01-22, 00:02   

Naszła mnie dzisiaj taka refleksja. Skoro niektórzy twierdzą, że w kozi górze jest duży ruch to nie wiem co by powiedzieli na to co jest na Bocheńskiego w okolicy CH Załęże. Tam przejście przez drogę jest niczym spacer po poligonie :D 4 pasy ruchu, żadnych świateł i ostrzeżeń, prędkość przekraczana nagminnie i żaden ani myśli cię przez nie dobrowolnie przepuścić.
 
 
obserwator23 
Jerzy KozeraPosty: 358
Skąd: Kozłowa Góra
Wysłany: 2015-05-30, 19:58   

Pani Prezydent zapowiedziała podwyżki płac dla pielęgniarek z naszego szpitala:
„Uwzględniając bardzo złą sytuację finansową pielęgniarek zatrudnionych w naszym szpitalu udało się wygospodarować kwotę na podwyżki, które będą miały miejsce
od 1 września.
Podwyżka 200 zł brutto jest daleko, zdaję sobie sprawę niewystarczająca i już po tej podwyżce wynagrodzenie pielęgniarek nadal jest mocno poniżej średniej płacy w szpitalach w okolicznych gminach. Niemniej jest to krok w dobrym kierunku i wszystko na co w tej chwili nasze miasto stać.”
_________________
OBSERwator23- JerzyKozera
https://www.facebook.com/...50184714?ref=hl
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


  Facebook

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Theme by: PatrykSpec | bilety lotnicze | bilety autokarowe | kino Bytom


Wszelkie Prawa Zastrzeżone, (c) Zeld Strona Główna | Pomoc